My Hero Academia - Hidarigawa no Netsu (Doujinshi) Manga

Genre(s): Shounen Ai

Summary:

Pairing: Todoroki x Midoriya

Pairing: Todoroki x Midoriya

My Hero Academia - Hidarigawa no Netsu (Doujinshi) Chapter List