• Painter of the Night

  Painter of the Night

  Na-kyum is a young painter with an exceptional talent: creating erotic images of men. Though he has published a few collections under a pseudonym, he has decided to quit painting. Then Seungho, a young nobleman, barges into his life. A hell-raiser notorious for his insatiable lust, Seungho forces Na-kyum to become his private painter. However, the nights that await Na-kyum are beyond anything he could have imagined…

  Genre(s):

  Updated Time: May 25, 2024

 • Yahwacheob

  Yahwacheob

  English Na-kyum is a young painter with an exceptional talent: creating erotic images of men. Though he has published a few collections under a pseudonym, he has decided to quit painting. Then Seungho, a young nobleman, barges into his life. A hell-raiser notorious for his insatiable lust, Seungho forces Na-kyum to become his private painter. However, the nights that await Na-kyum are beyond anything he could have imagined… Vietnamese Spoiler Câu chuyện ngập tràn phóng túng đến điên loạn của Yoon Seung Ho khi hắn bị cuốn hút bởi những bức xuân hoạ. Thú hoan lạc lạ lùng nảy sinh mạnh mẽ khiến hắn tìm đến hoạ sĩ đã vẽ nên những bức hoạ ấy. Hắn muốn tay hoạ sĩ này lưu giữ lại tất cả khoái cảm xác thịt hằng đêm của mình…

  Genre(s): Drama, Historical, Yaoi

  Updated Time: Jun 13, 6000

 • Yahwacheop

  Yahwacheop

  Na-kyum is a young painter with an exceptional talent: creating erotic images of men. Though he has published a few collections under a pseudonym, he has decided to quit painting. Then Seungho, a young nobleman, barges into his life. A hell-raiser notorious for his insatiable lust, Seungho forces Na-kyum to become his private painter. However, the nights that await Na-kyum are beyond anything he could have imagined… Original webtoon Official English Translation Official Japanese Translation

  Genre(s): Psychological, Smut, Yaoi, Historical

  Updated Time: Nov 21, 2023